Hem


Muslimska Kvinnors Idrottsförening (MKIF) är en idrottsförening för muslimska kvinnor och flickor i Göteborg.


Föreningen har till syfte att främja idrott, motion, hälsa, social gemenskap och sammanhållning.


MKIF ska verka för att respektera badgästerna och medlemmarna ska följa förenings regler om klädsel, uppträdande och hänsyn till varandra.


Föreningen anordnar simundervisning och motionssimning i Frölundabadet, Angered Arena och Lundbybadet.

 

             Nyheter

        

  • MKIF har valt att göra uppehåll i vår verksamhet under vårterminen på grund av smittorisken av covid 19. Vi hoppas kunna återkomma med versamhet till hösten.                                                   
  • Det är ändå viktigt att betala in medlemsavgiften för 2021 så att föreningen kan leva vidare.        
  • Dagens Årsmöte den 23/5 2021 Kl.15.00 är inställt!!!      Det var för få medlemmar som anmält sig till mötet så vi kommer försöka nå er via meil och hoppas på ett större intresse till ett nästa försök i Augusti. Vi har viktiga beslut att ta och behöver era åsikter. Datum och tid bestäms senare.


 

  •  Maila gärna (namn, födelsedatum, mobilnummer, vilken bad och medlemsnr) för att ställa er/era barn i simskolekö.